Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hk.

28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de,  7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi’ ne ilişkin, 1 Seri No.lu  Bazı Varlıkların  Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim   Yurt dışında bulunan para,

COVID-19 İDARİ KARAR GÜNCELLEMESİ (GAZİANTEP)

05.11.2020 tarih ve 2020/99 sayılı Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine, çalışanların (ve tercihen ziyaretçilerin) HES Kodunu alma zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği,  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatındaki Temel Yükümlülükler

Türk Hukuku’nda kişisel verilerin işlenmesinin ele alındığı başlıca yasal düzenleme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.  Kanuna göre kişisel veri, bu bilgilerin kişiyle ilişkilendirilebileceği göz önünde bulundurularak, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, Telefon numarası, araç plaka numarası, pasaport numarası, IP adresi, e-posta adresi, hobiler gibi bilgiler de kişisel

Basiretli Ticari Elektronik İleti: Double Opt-In

İstenmeyen e-posta ve SMSler hepimizi ortak sitem paydasında bir araya getiren toplumsal yapı taşlarımızdan. Onay vermediğimiz, abone olmadığımız bu iletilere 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETDHK) ile büyük oranda veda ettik. ETDHK ile redde dayalı opt-out sistemini terk ederek izne dayalı opt-in sistemine geçildi. ETDHK öncesi dönemde yürürlükte olan opt-out sisteminde bizim

Karabıyık Avukatlık Bürosu 2010 yılından bu yana Türk Hukuku ve uluslararası hukukun tüm alanlarında Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları çerçevesinde hizmet vermektedir.