COVID-19 İDARİ KARAR GÜNCELLEMESİ (GAZİANTEP)

05.11.2020 tarih ve 2020/99 sayılı Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine, çalışanların (ve tercihen ziyaretçilerin) HES Kodunu alma zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği,  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına karar verilmiştir. Bu sebeple Gaziantep İli’ndeki işyerlerinizin en kısa zamanda aşağıda belirtilen uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Yapılacak olan denetimlerde bir eksiklik bulunması durumunda yukarıda belirtildiği gibi idari para cezası ile karşılaşılabilecektir. Ayrıca işverenin bulaşıcı hastalıklara ilişkin yetkili makam kararına uymaması Türk Ceza Kanunu madde 195’e göre suç teşkil edeceğinden işveren ayrıca bu suçu işlemiş sayılacaktır.

Çalışanların HES Kodu kaydı için aşağıdaki adımlar izlenecektir:

  1. Öncelikle çalışanlar https://giris.turkiye.gov.tr adresindeki “HES Kodu Üretme ve Listeleme” bölümünden “Süresiz HES Kodu” alacak ve ilgili yöneticiye bildireceklerdir.
  2. İlgili yönetici kendi e-devlet hesabına (web veya mobil) girerek arama kısmına “Toplu HES Kodu Sorgulama” yazacaktır. Açılan sayfadaki “ Yeni Grup Oluştur” butonuna tıklanarak çalışanların HES kodları buraya kaydedilecektir.
  3. İlgili yönetici HES kodlarını kaydettikten sonra Toplu HES Kodu Sorgulama ekranından çalışanlarının HES kodunu sorgulayarak hasta olma durumu ve riski ile ilgili bilgi edinebilecek ve gerekli tedbirleri alabilecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Kurul kararında ilgili kişinin (ilgili yöneticinin) kim olduğu konusunda bir açıklık olmamakla birlikte, veriler ilgili kişinin e-devletine kaydedildiğinden, en yetkili kişi, dernek başkanı veya ülke direktörünün bu işlemi yapmasını önermekteyiz.
  • Kurul kararında sorgulamanın hangi aralıklarla yapılacağına ilişkin bir açıklama olmamakla birlikte, uygulamaya bir müeyyideye bağlandığından, sorgulamanın her gün yapılmasını önermekteyiz.
  • Ofise gelen ziyaretçilerin HES kodunun alınıp alınmayacağına ilişkin kararda açıklık bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin de HES kodlarının sorgulanmasını önermekteyiz. Bunun için yukarıda anlatılan Toplu HES Kodu Sorgulama yerine, “HES Kodu Sorgulama” ekranı kullanılarak ziyaretçinin riskli olup olmadığı görülebilir: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-sorgulama . Ziyaretçilerin HES kodu sorgulaması resepsiyonist veya güvenlik görevlileri tarafından da yapılabilir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılığı önlemek amacıyla aydınlatma metninin işyeri girişine (kapıya veya resepsiyon bölümüne) asılması gerekmektedir.