Faaliyet Alanlarımız

Türk Hukuku ve uluslararası hukukun tüm alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Yıllar içerisinde avukatlarımız hukukun belli alanlarına odaklanmışlardır. Bu alanlar, büromuzun da odak konularını teşkil etmektedir.

 • Sivil Toplum & Dernekler ve Vakıflar Hukuku
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • İş Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • İkamet izni & çalışma izni
 • Kurumsal Yönetişim
 • Tahkim
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Hukuku
 • Şirket Birleşme ve Satınalmaları
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Tıp Hukuku (tıbbi malpraktis)
 • E-ticaret
 • Maden Hukuku
 • Vergi Hukuku