1950 yılında Belçika Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre önderliğinde kurulan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu kurulmuş olup şahısların vatandaşlık ve nüfusa ilişkin hükümlerde uyumlulaştırma üzerine çalışmalar yapmak için toplanmıştır. Bu komisyon üyeliğine 24 Eylül 1953 yılında Türkiye de katılmış olup işbu Konvansiyon tarafından imzalanan 34 sözleşmeden 22’si Türkiye’de yürürlüğe girmiştir.

08.09.1976 tarihinde Viyana’da imzalanan ve Konvansiyonun 16. Protokolü olan “Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme” kapsamında yabancı ülkelerde kullanılmak üzere çok dilli olarak Formül A (Doğum kayıt örneği) , Formül B (Evlenme Kayıt Örneği) ve Formül C (Ölüm Kayıt Örneği) verileceği ve bu belgelerin apostile tercümeye veya noter işlemlerine gerek olmaksızın ilgililerin sözleşmeye taraf ülke makamlarında kullanılabileceği düzenlenmiştir.

İşbu sözleşmeye göre Formül A – Doğum Kayıt Örneği, Formül B – Evlilik Kayıt Örneği ve Formül C – Ölüm Kayıt Örneği kişinin kendi ülkesinin yetkili makamlarından (belediye, nüfus müdürlüğü, bakanlıklar olabilir) imzalı ve mühürlü olarak alınır. Sonrasında Türkiye’de ve taraf devletlerdeki işlemler için ayrıca bir onaya, apostile ve çeviriye gerek kalmaksızın doğrudan kullanılabilir.

Türkiye’deki vatandaşlık ve ikamet izni başvurularında talep edilen doğum ve evlilik belgeleri yerine de bu belgeler kullanılabilecektir.

Sözleşmeyi imzalayan ülkeler başka bir ifade ile alınan nüfus kayıt örneğinin kullanılabileceği ülkeler:

 • Türkiye
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • İspanya
 • Fransa
 • Yunanistan
 • İtalya
 • Lüksemburg
 • Hollanda
 • Portekiz
 • İsviçre
 • Slovenya
 • Hırvatistan
 • Makedonya
 • Bosna-Hersek
 • Sırbistan
 • Polonya
 • Karadağ
 • Moldova
 • Litvanya
 • Estonya
 • Romanya
 • Bulgaristan
 • Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)

Author