ASSOCIATIONS REGULATION (English translation)

At Karabıyık Attorneys at Law our team has completed the English translation of the Turkish Associations Regulation (“Dernekler Yönetmeliği“) applicable to all associations in Türkiye. This is a secondary legislation text that was published pursuant to the Law on Associations (Dernekler Kanunu). This is not an official translation. The contents of the regulation may be

LAW ON ASSOCIATIONS (English translation)

At Karabıyık Attorneys at Law our team has completed the English translation of the Turkish Law on Associations (5253) (“Dernekler Kanunu“) applicable to all associations in Türkiye. This is not an official translation. The contents of the law may be amended from time to time. This translation includes all amendments up to September 1, 2023.

Can employers make deductions from employees’ wages?

Article 407/2 of the Turkish Code of Obligations regulates the protection of the employee’s wages. According to the provision of the law titled “Protection of Wages”, “The employer may not exchange the wage debt with the receivable from the employee without the consent of the employee. However, receivables arising from a judicially fixed damage caused

Using Civil Registration Records Without Apostille and Certification

In 1950, the International Commission on Civil Status was established under the leadership of Belgium, France, Luxembourg, the Netherlands, and Switzerland and convened to work on the harmonization of provisions on citizenship and civil registration of individuals. Turkey became a member of this Commission on September 24, 1953, and 22 of the 34 conventions signed

Apostil ve tasdik şartı olmadan nüfus kayıt örneklerinin alınabilmesi

1950 yılında Belçika Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre önderliğinde kurulan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu kurulmuş olup şahısların vatandaşlık ve nüfusa ilişkin hükümlerde uyumlulaştırma üzerine çalışmalar yapmak için toplanmıştır. Bu komisyon üyeliğine 24 Eylül 1953 yılında Türkiye de katılmış olup işbu Konvansiyon tarafından imzalanan 34 sözleşmeden 22’si Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. 08.09.1976 tarihinde Viyana’da imzalanan ve Konvansiyonun

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun İncelenmesi

Spor kulüpleri, kulüplerin kuruluşu, organları, bütçeleri, gelir giderleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları gibi ve diğer hususları düzenleyen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi 22.04.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 26.4.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni genel düzenlemeye ilişkin incelemelerde bulunmadan önce, kanunun gerekçesinin irdelenmesinde fayda vardır. Kanunun gerekçesinde, ülkemizde yer alan spor

Dictionary of NGO Law Terminology (Turkish-English)

Alındı Belgesi Certificate of Receipt Alındı Belgesi Kayıt Defteri Logbook for Certificates of Receipt Ayni Bağış Alındı Belgesi In Kind Donation Receipt Certificate Ayni Yardım In Kind Donation Ayni Yardım Teslim Belgesi In Kind Donation Delivery Certificate Bağış Donation Bağışçı / Donör Donor Beyanname Annual Activity Report Bilanço Esası Balance Sheet Basis Denetim Kurulu Board

Sivil Toplum Hukuku Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)

Alındı Belgesi Certificate of Receipt Alındı Belgesi Kayıt Defteri Logbook for Certificates of Receipt Ayni Bağış Alındı Belgesi In Kind Donation Receipt Certificate Ayni Yardım In Kind Donation Ayni Yardım Teslim Belgesi In Kind Donation Delivery Certificate Bağış Donation Bağışçı / Donör Donor Beyanname Annual Activity Report Bilanço Esası Balance Sheet Basis Denetim Kurulu Board

Annulling consumer contracts where there is no defect

This article pertains to consumer contracts only, which are defined as a contract entered into by a person (the consumer) with no intention to use the purchased goods for professional or commercial purposes. There are different possible routes for different scenarios with respect to the consumer’s right to annul the contract, under Turkish law. A.       

VAT exemption of NGOs under Turkish Law

Turkish law allows for associations to apply for a Public Benefit Association (PBA)(Kamu Yararına Çalışan Dernek) status, provided that the association meets the following criteria: Should be active for at least one year, Procurement and sales transactions valued a specific amount (updated each year) or above during the past year should have been conducted at

Vehicle Insurance, Traffic Accidents, and Remedies

Types of vehicle insurance There are two types of “vehicle insurance”s in Turkey: “Compulsory Financial Liability Insurance”, also known as “trafik sigortası” “Discretionary Financial Liability Insurance”, also known as “kasko”. Vehicle insurance is also known as car insurance, motor insurance, or auto insurance. As the names would suggest, both types of vehicle insurances are liability

Legal age for employment in Turkey

The legal age for employment in Turkey is stipulated under Turkish Labor Law. Under Article 2, an employee is defined as “a real person working under an employment contract”. There are no specific ages determined within the provisions of this law, but under Article 71, the legal age for employment is defined under the concepts

Mandatory Use of Turkish Language in Commercial Enterprises

Turkish law requires companies established in Turkey to use Turkish language in all of their transactions, contracts, correspondences, accounts and records, pursuant to a code titled “Law 805 pertaining to the Mandatory Use of Turkish in Commercial Enterprises (İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, No: 805)” dated 1926, which is still in force. Article 1 of this law states that

İnternet Linçleri

Gelecek ve modernlik ile ilişkilendirilen internet toplumu, bazen adil yargılanmanın olmadığı ilkel geçmişimize açılan bir pencere olabiliyor. İnternet, merkezi bir otoritesi veya yargı mekanizması olmayan küresel bir topluluk. Bu topluluk henüz kendi sosyal normlarını oluşturma aşamasında ve kabul görmeyen davranış biçimleri ortaya çıktıkça, belki insanlığın daha ilkel çağlarında devletsiz kavimlerde verilen tepkilerin benzerlerini verebiliyor. Bu

İnternet Yasası Neden Yoktur?

İnternet Hukuku yalnızca gündem yaratan erişim engellemelerinden, kişisel verilerin korunmasından mı ibarettir? İnternet Hukuku denince ne anlamalıyız ve aslında neden bir İnternet Yasası yoktur? “İnternet Hukuku” ile başlayalım. Bu kavramı anlamak için öncelikle sosyal bir olgu olan “hukuk”u anlamak gerekir. Her modern sosyal hukuk devleti, hakimiyet kurduğu coğrafya üzerindeki egemen davranış kuralları ve sosyal normları

İşçiye Ait Otomobilin İşyeri Faaliyetleri Kapsamında Kullanılması

İş Kanunu hükümlerine ve ilgili mevzuata göre işverenler, işçilerinin ulaşım bedellerini karşılamak zorunda olmasalar dahi yapılmış olan iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde yol masrafına ilişkin hükmün bulunması durumunda bu hizmeti verme zorunluluğu hasıl olacaktır. İşveren söz konusu hizmeti işçilerine şu şekilde verebilir; İşveren kendi sağladığı araç ve işçisi ile toplu olarak işçilerini işin yapıldığı

İnternet Ortamında İmzalanan Sözleşmelerin “Ürün” Niteliği

Borçlar Kanunu m.1: “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” hükmünü amirdir. Buna karşın günümüzde bireylerin ve şirketlerin taraf oldukları sözleşmeler içinde “genel işlem şartı” olarak adlandırılan sözleşme tipinin oranı gittikçe artmaktadır. Bu tip sözleşmelerde taraflardan biri baskın ve dayatan konumdadır. Klasik tip sözleşmede, sözleşmenin yazılı olduğu ortamın özellikleri gereği metnin okunabilmesinin

Marka Başvuru Süreci

Marka tescilleri ile ilgili olarak yürütülen hukuki süreçler: Marka Araştırması – Tescile ve Kullanıma Uygunluk Ön İncelemesi Marka Tescil Başvurusu İtiraz İtiraza Görüş Sunulması Karara İtiraz Yenileme Adres/Tür/Unvan Değişiklik Bildirimleri Lisans/Birleşme/Devir gibi İşlemlerin Kaydı Marka hukukunda takip edilen dava türleri: Hükümsüzlük, Terkin, İptal davaları Sulandırmaya karşı koruma, Haksız Rekabet, Menfi ve Müspet Tespit, Tazminat, Tehlikeyi

Taxes applicable to employment contracts in Turkey

SGK Employer Contribution: This Contribution is regulated in the Law No: 5510. According to the Law No: 5510,  Employers who employ insurance holders within the scope of subparagraph (a) of the first paragraph of Article 4 of the Law No: 5510 deduct the premium amounts of the insured shares to be calculated over the premium

İcra Müdürlüğüne Yapılacak Yetki İtirazı ve İtirazın Karara Bağlanma Süreci

Author Burçak Uslu View all posts

REGULATORY UPDATE – Regulation on Associations

Amendments have been made in the Regulation on Associations, effective from 21.10.2021. The regulations included in the Amendments to the Regulation on Associations are summarized below. 1. It has been regulated that general assembly and board of directors meetings can be held electronically. The procedures of the meetings have been regulated as well.   2. The periods of

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ – Dernekler Yönetmeliği

Dernekler Yönetmeliği’nde 21.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır. Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 1. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabileceği, toplantıların usulleri düzenlendi. 2. Dernek tarafından yapılan genel kurul, sandık faaliyeti bildirimleri, yerleşim yeri ve tüzük değişikliği bildirim süreleri 30 günden 45 güne çıkarıldı. 3. Yurt dışından alınan ve

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hk.

28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de,  7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi’ ne ilişkin, 1 Seri No.lu  Bazı Varlıkların  Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim   Yurt dışında bulunan para,

COVID-19 İdari Karar Güncellemesi (Gaziantep)

Author Cihangir Karabıyık View all posts

COVID-19 ADMINISTRATIVE DECREE UPDATE (GAZİANTEP)

In accordance with the Decision of Gaziantep Provincial Public Health Committee numbered 2020/99 and dated 05/11/2020, workplaces in Gaziantep with 10 and more employees are required to get HES Codes of employees (and potentially visitors, see below). It has been decided that an administrative fine will be imposed on those who fail to comply with

Deadline Extension for Registration with the Data Controller Registry Information System (VERBIS)

Data Protection Authority (www.kvkk.gov.tr) has announced on 23.06.2020 that the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) and representatives of various sectors submitted requests for the extension of the deadline to register with the Data Controller Registry Information System (VERBIS) due to the COVID-19 pandemic. Consequently, the Board has re-determined the deadlines for registration with the

Comparison of EU Law and Turkish Law on the protection of personal data

As a result of technology becoming the central figure in our lives, more attention and care must be given to issues such as the privacy of private life and the protection of personal rights and fundamental freedom. Recent developments in data collection, processing, and storage technology have led to creating a legal regulation to protect

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatındaki Temel Yükümlülükler

Türk Hukuku’nda kişisel verilerin işlenmesinin ele alındığı başlıca yasal düzenleme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.  Kanuna göre kişisel veri, bu bilgilerin kişiyle ilişkilendirilebileceği göz önünde bulundurularak, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, Telefon numarası, araç plaka numarası, pasaport numarası, IP adresi, e-posta adresi, hobiler gibi bilgiler de kişisel

Personally Identifiable Information (PII) under Turkish Law

Turkish Personal Data Protection Act entered into force on March 24, 2016 and was published in Turkish Official Gazette dated April 7, 2016. The act defines the personal data as any information relating to an identified or identifiable natural person. Pursuant to the Act, personal data shall not be registered without the permission of the

FAQ: Insurance claims and damages under Turkish Law

Liability insurance (insurance of responsibility) There is a plethora of liability insurance policy types commonly used in Turkey. We will examine one of them, a relatively more common one: traffic insurance policies. There are essentially two types of “traffic insurance”s in Turkey: “Compulsory Financial Responsibility Insurance” and “Discretionary Financial Responsibility Insurance” (Turkish: Kasko). As the

Basiretli Ticari Elektronik İleti: Double Opt-In

İstenmeyen e-posta ve SMSler hepimizi ortak sitem paydasında bir araya getiren toplumsal yapı taşlarımızdan. Onay vermediğimiz, abone olmadığımız bu iletilere 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETDHK) ile büyük oranda veda ettik. ETDHK ile redde dayalı opt-out sistemini terk ederek izne dayalı opt-in sistemine geçildi. ETDHK öncesi dönemde yürürlükte olan opt-out sisteminde bizim

At Karabıyık Attorneys at Law we value humans above all.
We believe all individuals, non-profits, and companies deserve the same highest standard of legal protection.

Author