Dernekler Yönetmeliği’nde 21.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır.

Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabileceği, toplantıların usulleri düzenlendi.

2. Dernek tarafından yapılan genel kurul, sandık faaliyeti bildirimleri, yerleşim yeri ve tüzük değişikliği bildirim süreleri 30 günden 45 güne çıkarıldı.

3. Yurt dışından alınan ve yurt dışına gönderilen yardımlarda, yabancı derneklerin yabancı ülkelerdeki merkez ya da şubelerine gönderdikleri paralarda ve özellikle finansal erişimin güç olduğu ülkelere finansal kuruluş aracılığı olmaksızın yapılacak olan yardımların bildirim, usul ve esasları düzenlendi.

4. Yapılacak bildirimleri düzenleyen yönetmelik eklerinde değişiklik yapıldı ve yeni ekler eklendi.

5. Bilanço esasına göre defter tutacak olan derneklerin yıllık aşması gereken brüt gelir miktarı 500.000-TL’den 1.500.000-TL’ye çıkarıldı. 

6. Dernek başkanının, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi verebileceği ancak bu halde dahi sorumluluğunun kalkmayacağı düzenlendi.

21.10.2021 tarihinden itibaren:

  • Yurtdışından Derneğe gelen ayni ve nakdi yardımlar Ek-4A formu doldurularak Valiliğe bildirilecektir. Bildirim en geç gelen yardımın kullanıldığı tarihte yapılmalıdır. Bu form esasen daha önce kullanılan Ek-4 formu ile aynıdır.
  • Dernek tarafından Yurtdışına ayni veya nakdi yardım gönderilmesi, para gönderilmesi hallerinde, en geç gönderilen gün Valiliğe Ek-4B formu doldurularak bildirim yapılacaktır.  Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurtdışı bildirimi tek seferde yapılabilir.
  • Yurtdışına yardım gönderildikten sonra en geç 90 gün içinde Ek-4C faaliyet sonuç bildirim formu doldurularak yapılan yardımların yurtdışında nasıl kullanıldığı Valiliğe beyan edilir.

Detaylı bilgi için iletişim sayfasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Author